foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

 

 

Pozytywnie nastawieni !

14 nauczycieli uczących w klasach I- III uczestniczyło w  warsztatach z  POZYTYWNEJ  DYSCYPLINY. Szkolenie prowadziła wspaniała edukatorka  PD – Magdalena Ostrowska. W ciągu dwóch dni  nauczyciele zgłębiali wiedzę i praktykę z zakresu, nowej dla nich, metody wychowawczej. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się, że jest to droga, której właśnie szukali. To tu znaleźli rozwiązanie wielu trudnych sytuacji.                                                                                                      

Pozytywna dyscyplina to metoda wychowawcza, która opiera się na szacunku i empatii, która wspiera rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności u dzieci w każdym wieku.

Pozytywna Dyscyplina wzmacnia przekonania, które pomagają dzieciom odnieść sukces w szkole i w życiu:

Siedem Ważnych Przekonań i Umiejętności:

  1. Jestem zdolny.
  2. To, co wnoszę od siebie, ma znaczenie i jestem potrzebny.
  3. Wykorzystuję władzę, którą mam, aby dokonywać wyborów, które pozytywnie wpływają na to, co przydarza się mnie i mojej wspólnocie.
  4. Posiadam samodyscyplinę i samokontrolę
  5. Potrafię pracować z innymi z zachowaniem szacunku.
  6. Rozumiem, jak moje zachowanie oddziałuje na innych.
  7. Umiem rozwijać mądrość i umiejętność osądu poprzez codzienną praktykę.

 „Najważniejszym zadaniem nauczyciela, można powiedzieć, jego świętym obowiązkiem, jest dopilnować, aby żadne dziecko nie zostało zniechęcone przez szkołę, i aby dziecko, które przekracza próg szkoły zniechęcone- odzyskało wiarę w siebie dzięki szkole i swojemu nauczycielowi. Jest to nierozerwalną częścią powołania nauczyciela, ponieważ nauczanie jest możliwe tylko, kiedy dzieci patrzą w przyszłość z nadzieją i radością”

Alfred Adler

Źródło :POZYTYWNA DYSCYPLINA W KLASIE. Jane Nelsen,Lynn Lott i Stephen Glenn.

2023 Copyright My School Rights Reserved