foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

I półrocze: 1 września 2020 r. – 31 stycznia 2021 r.

II półrocze: 1 lutego 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

 

1 września 2020 r.

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2020 r.

zebranie z rodzicami uczniów kl. I – IV

7 września 2020 r.

zebranie z rodzicami uczniów kl. V – VIII

4 listopada 2020 r.

konsultacje dla rodziców

22 grudnia 2020 r.

zebranie z rodzicami uczniów klas I – VIII, poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

23 – 31 grudnia 2020 r.

zimowa przerwa świąteczna

4 - 15 stycznia 2021 r.

ferie zimowe

25 stycznia 2021 r.

zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I półrocze

10 lutego 2021 r.

zebranie z rodzicami – podsumowanie I półrocza

30 marca 2021 r.

konsultacje dla rodziców

1 – 6 kwietnia 2021 r.

wiosenna przerwa świąteczna

25 maja 2021 r.

egzamin ósmoklasisty – j. polski

26 maja 2021 r.

egzamin ósmoklasisty – matematyka

27 maja 2021 r.

egzamin ósmoklasisty – j. obcy nowożytny

21 maja 2021 r.

zebranie z rodzicami uczniów klas I – VIII, poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

15 czerwca 2021 r.

poinformowanie uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisanie ich do dziennika

22 czerwca 2021 r.

zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za rok szkolny 2020/2021

25 czerwca 2021 r.

zakończenie roku szkolnego

 

2021 Copyright My School Rights Reserved