foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

 

Nauczyciele

uczący w Szkole Podstawowej im.Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

rok szkolny 2021/2022

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

 

Przedmiot

 

Klasa

1.

Bąk Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia rozwijające kreatywność

zajęcia logopedyczne indywidualne

zajęcia logopedyczne grupowe

II b

II b

IIb

IIa, V, IIb

IIb

2.

Drużyńska Kamila

biblioteka

chemia

plastyka

godzina z wychowawcą

nauczanie indywidualne chemia, fizyka

 

VII-VIII

IV-VII

VIIIc

VIIIb

3.

Drużyński Marek

historia

technika

wiedza o społeczeństwie

godzina z wychowawcą

IVb, VI, VII a, VIII a, VIII b, VIII c

IV-VI

VIIIa, VIII b

VII a

4.

Januszewska Mirosława

opiekun świetlicy

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr

 

VIIa, VIIb, VIIIb

5.

Jaroch Monika

j. angielski

 

Ib, V, VIIa

6.

Kacprzak Magdalena

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

IIa, V, VIIb

I, IIa, IVa, V, VIIa, VIIb, VIIIb

IIa, IVa, IVb, V, VI, VIIIa

7.

Kaźmierczak Hanna

wicedyrektor

pedagog szkolny

 

8.

Kruszka Alina

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rozwijające kreatywność

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wychowanie do życia w rodzinie

Ib

I b

Ib

IV-VIII

9.

Kurnatowska Kamila

 

biblioteka

j. polski

zajęcia rozwijające kreatywność

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

godzina z wychowawcą

nauczanie indywidualne język polski

 

IV a

 IV a

 IVa, IVb

IVa

 V, VIII b

10.

Lewandowski Dariusz

informatyka

historia

wiedza o społeczeństwie

nauczanie indywidualne- historia, informatyka

IV - VIII

IVa, V, VIIb

VIIIc

V, VII b

11.

Linek Krystian

wychowanie fizyczne

zajęcia z wychowawcą

Ia, IVa, V ch., VIIa ch, VIIIa ch

VIIIa

12.

Łoś Anna

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia  rozwijające kreatywność

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

przyroda

indywidualne zajęcia rewalidacyjne

IIa

IIa

IIa

IVa, IV b

V

13.

Małecka Monika

biologia

 geografia

edukacja dla bezpieczeństwa

godzina z wychowawcą

nauczanie indywidualne geografia, biologia

nauczanie indywidualne geografia, biologia, wdżwr/doradztwo zawodowe

V-VIII

V-VIII

VIIIa, VIIIb, VIIIc

V

V

VIII b

 

14.

Mańkowski Sławomir

wychowanie fizyczne

zajęcia rozwijające kreatywność

Ib, IIIa, IVb, V, VI, VIIIb

VI, VIIa

15.

Marjańska Agnieszka

religia

I-VI

16.

Olejnik Danuta

j. polski

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia adaptacyjne dla ucznia z zagranicy

IV b,V, VIIIa, VIIIb

V, VI, VIIIa

IVb

17.

Olejnik Tomasz

wychowanie fizyczne

 

IIa, IIb, IIIb, VIIa, VIIb, VIIIc, VIIIa

18.

Openchowska Ewa

wychowanie fizyczne

 

VIIa, VIIIa

19.

Rybczyńska Agata

język niemiecki

doradztwo zawodowe

zajęcia rozwijające kreatywność

zajęcia adaptacyjne dla ucznia z zagranicy

nauczanie indywidualne – j. niemiecki

VII-VIII

VII-VIII

VIIIa

VIIa, VIIa

VIIb

20.

Stanicka Dorota

edukacja wczesnoszkolna

muzyka

IIIb

IV-VII

21.

Stanek Anna

j. polski

godzina z wychowawcą

zajęcia rozwijające kreatywność

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski

VI, VIIa, VIIb, VIIIc

VI

VII b

VIIa-VIIb

22.

Ks. Stanowski Janusz

religia

VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc

23.

Świeczkowski  Sławomir

nauczyciel wspomagający

nauczanie indywidualne muzyka/plastyka, matematyka, technika

IVb

V

24.

Świtońska Dorota

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rozwijające kreatywność

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr.

zajęcia rewalidacyjne

Ia

Ia

Ia

IIa, IIb, V, VIIIa

IVa, IVb

25.

Tubielewicz Karolina

matematyka

fizyka

godzina z wychowawcą

IVa, IVb,, VIIIa, VIIIb

VII-VIII

VIIIb

26.

Wachowski Roman

matematyka

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – mat.

zajęcia – praca z uczniem zdolnym

nauczanie indywidualne matematyka

V, VI, VIIa, VIIb, VIIIc

IV-VIII

IIa

VIIIb

27.

Wesołowska Joanna

j. angielski

godzina z wychowawcą

zajęcia rozwijające kreatywność

nauczanie indywidualne j. angielski

Ia, IIIb, IVa, IVb, VI, VIIa, VIIIa, VIIIc

IVb

IVb

VIII b

28.

Wypij Iwona

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia rozwijające kreatywność

zajęcia logopedyczne ind.

zajęcia logopedyczne gr.

IIIa

IIIa

IIIa

IIa, VI

IIIa, IVa

29.

Żurawska Kamila

j. angielski

godzina z wychowawcą

zajęcia rozwijające kreatywność

nauczanie indywidualne- język angielski

IIa, IIb, IIIa, V, VIIb, VIIIa, VIIIb

VIIb

VIIIa, VIIIc

V

 

2023 Copyright My School Rights Reserved