foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

 

Nauczyciele

uczący w Szkole Podstawowej im.Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Nazwisko i imię

 

Przedmiot

Klasa

szkoła podstawowa

1.

Bąk Elżbieta

ed. wczesnoszkolna

zajęcia logopedyczne

I b

I-VIII

2.

Bratkowska Katarzyna

biologia

matematyka

zaj. rozwijające kreatywność

nauczanie indywidualne biologia

VIa, VIIb, VII c

IV, V

IV

VII b

3.

Drużyńska Kamila

biblioteka

chemia

plastyka

zajęcia z wychowawcą

nauczanie indywidualne chemia

 

VII-VIII

IV, VI a, VI b,

VIIc

VIIb

4.

Drużyński Marek

historia

technika

wiedza o społeczeństwie

godzina z wychowawcą

V, VI a, VII a, VII b, VII c, VIII a

IV-VI

VIIIb

VI a

5.

Januszewska Mirosława

opiekun świetlicy

 

 

 

6.

Kaźmierczak Hanna

wicedyrektor

pedagog szkolny

doradztwo zawodowe

 

 

VII-VIII

7.

Kruszka Alina

ed. wczesnoszkolna

zaj. rozwijające kreatywność

wych. do życia w rodzinie

IIIb

I b, III b  

IV, V, VI b, VII b, VII c

8.

Kurnatowska Kamila

 

biblioteka

j. polski

ind. zajęcia rewalidacyjne

zaj. rozwijające kreatywność

nauczanie indywidualne język polski

 

VIII b

 IV, VI b

VII c, VIII b

VII b, VIII a, VIII b

9.

Lewandowski Dariusz

informatyka

historia

wiedza o społeczeństwie

nauczanie indywidualne- historia, informatyka

IV, V, VI a, VIIa, VII b, VII c, VIIIa, VIII b

IV, VI b, VIII b

VIII a

VII b

10.

Linek Krystian

wychowanie fizyczne

zajęcia z wychowawcą

IIIa, IV, VIa, VII a

VIIa

11.

Łoś Anna

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia  rozwijające kreatywność

przyroda

indywidualne zaj. rewalidacyjne

nauczanie indywidualne przyroda

I a

Ia

IV

 Ia

IV

12.

Małecka Monika

biologia

 geografia

edukacja dla bezpieczeństwa

zajęcia z wychowawcą

nauczanie indywidualne geografia

V, VI b, VII a, VIII a, VIII b

V-VIII

VIIIa, VIIIb

IV

VII b,

13.

Mańkowski Sławomir

wychowanie fizyczne

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijające kreatywność

II a, IIIb, V, VIIb, VIIIb

VIIIb

VIa, VIIa

14.

Marjańska Agnieszka

religia

Ia, Ib,IIa, II b, IIIa, IIIb, IV,V,VIb, VII c

15.

Olejnik Danuta

j. polski

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijające kreatywność

zajęcia adaptacyjne

IV, VIIa, VIIb, VIIIa

VIIIa

VIIIa

IV

16.

Olejnik Tomasz

wychowanie fizyczne

Ia, Ib,  IIb, VIb, VIIc, VIIIa

17.

Openchowska Ewa

wychowanie fizyczne

VIa, VII a

18.

Rybczyńska Agata

język niemiecki

VII-VIII

19.

Stanicka Dorota

edukacja wczesnoszkolna

muzyka

 

IIb

IV-VII

20.

Stanek Anna

jęz. polski

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijające kreatywność

V, VIa, VIb, VIIc

V

VI b

21.

Ks. Stanowski Janusz

religia

VIa, VIIa, VII b, VIII a, VIII b

22.

Świeczkowski  Sławomir

pedagog

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ind. 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. 

plastyka

nauczanie indywidualne język polski, matematyka, informatyka, technika, muzyka/plastyka, historia

nauczanie indywidualne muzyka/plastyka

 

VIII b

IV, V

V, VII a, VII b, VII c

IV

 

VII b

23.

Świtońska Dorota

ed. wczesnoszkolna

zaj. rozwijające kreatywność

zaj. korekcyjno-kompensacyjne ind.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. 

zaj. rewalidacyjne

IIIa

IIa, IIb, IIIa, V

VIII a

IV, V

IIIa

24.

Tubielewicz Karolina

matematyka

fizyka

zajęcia z wychowawcą

zaj. rozwijające kreatywność

nauczanie indywidualne fizyka

 

VIIa, VIIb, VIIIb

VII-VIII

VIIb

VIII b

VII b

25.

Wachowski Roman

matematyka

informatyka

zaj. rozwijające kreatywność

nauczanie indywidualne matematyka

VIa, VIIb, VIIc, VIIIa

VIb, VIIa

VIII a

VII b

26.

Wesołowska Joanna

język angielski

nauczanie indywidualne język angielski

IIa, IIb, IIIa, IV, V, VI a, VIIa, VIIc

VII b

27.

Wypij Iwona

edukacja wczesnoszkolna

zaj. logopedyczne

 

IIa

I-VIII

 

28.

Żurawska Kamila

j. angielski

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijające kreatywność

nauczanie indywidualne- język angielski

Ib, IIa, III b, VIb, VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb

VIb

VIIIa, VIII b

IV

 

 

2021 Copyright My School Rights Reserved