foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

 

Wydarzenia związane z Patronką szkoły

 

 

Konferencja naukowa ,,Maria Danilewicz Zielińska - próby przywołań" (Książnica Kopernikańska)

 

           28 maja 2004 r. w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa ,,Maria Danilewicz Zielińska - próby przywołań" zorganizowana przez Instytut Literatury Polskiej przy Uniwersytecie M. Kopernika. Nasza szkoła od początku otrzymania informacji o konferencji aktywnie włączyła się do pomocy w organizacji. Zorganizowaliśmy wystawę poświęconą życiu i twórczości Patrona szkoły - Marii Danilewicz Zielińskiej. Wystawa  ,,gościła" w murach Książnicy przez 2 tygodnie. Małgorzata Wdowczyk - dyrektor szkoły przygotowała wykład ,,Listy, które ocalały" oraz odczytała referat Krzysztofa Głuchowskiego z Brazylii ,,Czarodziej polskiego słowa". Muzyczną oprawę wydarzenia zapewnił chór szkolny, prezentując pieśni patriotyczne i ludowe. Podczas konferencji mieliśmy okazję poznać przyjaciół Patrona, m.in. Bolesława Taborskiego z Londynu oraz  Floriana Śmieję z Kanady. 

 Nadanie nazwy ulicy łączącej Aleksandrów ze Stawkami  - aleja Marii Danilewicz Zielińskiej

 

        14 czerwca 2004 r. w auli Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kuj. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego oraz XV sesja Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. W porządku obrad znalazł się tylko jeden punkt - podjęcie uchwały w sprawie nadania części ulicy Wojska Polskiego, łączącej Stawki z Aleksandrowem, nazwy  aleja Marii Danilewicz Zielińskiej. Pani dyrektor Małgorzata Wdowczyk przedstawiła referat ,,Rola Patrona Szkoły w realizacji Programu Wychowawczego Szkoły". Młodzież  czytała fragmenty opowiadań Patronki, a chór szkolny wykonał kilka utworów nawiązujących do tradycji kujawskich. Po zakończeniu uroczystej sesji złożono wiązanki kwiatów na grobie Marii Danilewicz Zielińskiej. Następnie burmistrz i wójt wspólnie odsłonili pierwszą tabliczkę z nową nazwą ulicy. Na zakończenie w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego odprawiona została msza św. w intencji pisarki. Należy przypomnieć, że dokładnie rok temu prochy pisarki spoczęły w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Podsumowanie Roku Patrona 

 

          14 stycznia 2005 r. w Zespole Szkół im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach odbyły się uroczystości zamykające obchody Roku Patrona.

Wśród oficjalnych gości można było zauważyć wicewojewodę kujawsko - pomorskiego p. A. Horonziaka, wójta gminy Aleksandrów Kujawski - p. W. Szareckiego , burmistrza Aleksandrowa M. Włoszka, wiceburmistrza J. Erwińskiego  oraz przedstawicieli Rady Gminy i Rady Miasta. Przybyła również bratanica Patronki - p. H. Frątczak wraz z córką oraz niezawodny przyjaciel szkoły, badacz i wielbiciel twórczości p. Danilewicz Zielińskiej  - dr Wiesław Nosowski.

 Impreza składała się z kilku części: 

  1. Powitanie gości przez dyrektora szkoły - p. Małgorzatę Wdowczyk, sprawozdania przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych z realizacji zadań związanych z Rokiem Patrona.
  2. Wręczenie nagród uczniom - zwycięzcom konkursów, organizowanych przez Zespół Szkół w Stawkach, a związanych z obchodzonym Rokiem Patrona.
  3. Część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży pod kierunkiem p. Marka Drużyńskiego - sceniczna adaptacja opowiadania M. Danilewicz Zielińskiej „Na posterunku”, której muzycznym tłem były piosenki w wykonaniu szkolnego chóru pod batutą p. Doroty Stanickiej.
  4. Otwarcie nowej Sali Patrona.
  5. Premierowa projekcja filmu „Kujawy pani Marii”.
  6. Spotkanie z p. L. Ciechońskim, twórcą filmu oraz aktorką, p. A. Mielczarczyk, która wcieliła się w filmie w postać Marii Danilewicz Zielińskiej .
  7. Wystąpienie p. Winiarskiego, właściciela oficyny wydawniczej Lars - Antyki, która jest wydawcą książki K. Głuchowskiego „Czarodziej polskiego słowa - Maria Danilewicz Zielińska”. Uroczystościom towarzyszyła promocja wydanej książki .
    8. Wspomnienia przyjaciół i znajomych Marii Danilewicz Zielińskiej . 

 Nadanie imienia Marii Danilewicz Zielińskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim

 

12.01. 2006r. przedstawiciele Zespołu Szkół w Stawkach uczestniczyli w nadaniu imienia Marii Danilewicz Zielińskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kuj. To wydarzenie bardzo ucieszyło społeczność szkolną. Imię naszej patronki staje się coraz sławniejsze i coraz mocniej osadzone w lokalnej tradycji. Pani dyrektor Małgorzata Wdowczyk przekazała bibliotece okolicznościowe życzenia w imieniu naszej szkoły.

Ważnym gościem był pan Wiesław Nosowski, przyjaciel szkoły, który uczestniczy  we wszystkich uroczystościach związanych z osobą pani Marii Danilewicz Zielińskiej. 

Dużą uwagę zgromadzonych skupił drugi, poza panem Wiesławem, gość z Warszawy - pan Sławomir Mączak. Ten przemiły, starszy pan to postać literacka – Sławuś, bohater opowiadania ,,Maj w Krzemieńcu". Niezwykły gość podzielił się ze słuchaczami swoimi wspomnieniami, związanymi z obecnością pani Marii w Krzemieńcu wiosną 1939 roku , gdy organizowała w Liceum Krzemienieckim wystawę poświęconą Juliuszowi Słowackiemu.

            Nadaniu imienia towarzyszyło odsłonięcie portretu pani Marii Danilewicz Zielińskiej, który stale będzie towarzyszył czytelnikom Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim. 

 
Uczniowskie Seminarium Popularnonaukowe pt. ,,Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej"

 

30.03. 2006 roku dwie uczennice Publicznego Gimnazjum w Stawkach -  Magdalena Kopaczyk i Marta Olszewska uczestniczyły w VII Uczniowskim Seminarium Popularnonaukowym ,,Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej". Przedstawiły referaty o Marii Danilewicz Zielińskiej i Edwardzie Stachurze, przygotowane pod opieką p. Małgorzaty Wdowczyk i p. Anny Stanek. Należy dodać, że były to jedyne przedstawicielki gimnazjów, pozostali uczestnicy to uczniowie liceów. Na tym tle nasze uczennice pokazały prawdziwą klasę i wypadły lepiej niż niejeden licealista.  

 Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja we Włocławskim Towarzystwie Naukowym

 

10.05. 2006 roku we Włocławskim Towarzystwie Naukowym odbyła się prezentacja multimedialna, poświęcona osobie Marii Danilewicz Zielińskiej. Prelegentami byli: pani dyrektor Małgorzata Wdowczyk i pan Wiesław Nosowski, a pomagali uczniowie gimnazjum: Magdalena Kopaczyk, Aleksandra Ołtarzewska, Marta Olszewska i Jan Sadowski. Prelekcja połączona była z wystawą, na którą składały się: pamiątki, zdjęcia, książki autorstwa pani Danilewicz Zielińskiej i Jej poświęcone.
          ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" to nazwa zainicjowanego w szkole cyklu spotkań, które mają przybliżyć postać i dzieło Patronki, tak jak je widzą współcześni, szczególnie ci, którzy z tego dzieła i więzi z jego autorką korzystali. 

 

Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja pierwsza - Jerzy Starnawski

 

Temat pierwszego spotkania, które odbyło się 12 października 2006 r. w szkole, brzmiał: "Historia Liceum Krzemienieckiego". Temat ten przedstawił prof. Jerzy Starnawski - znany historyk literatury z Uniwersytetu Łódzkiego. 

 Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu"
Prelekcja druga - Konrad Tatarowski

 

     15 lutego 2007 r. na zaproszenie pani dyrektor Małgorzaty Wdowczyk wykład wygłosił Konrad Tatarowski - dziennikarz, wieloletni współpracownik Radia Wolna Europa i autor książki ,,Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa".

Prelekcję zaszczycili swą osobą: p. Andrzej Olszewski - Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, p. Jerzy Erwiński - Wiceburmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego, p. Emilia Ciesielska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Gminy Aleksandrów Kuj., p. Jarosław Wojciechowski - poeta włocławski, p. Stanisław Kaszubski - wiceprezes BIN-u, przedstawicielki Miejskiej Biblioteki Publicznej - p. Wanda Drabikowska i p. Beata Stolarska oraz pasjonat pani Marii, pisarz, przyjaciel szkoły - p. Wiesław Nosowski, który tym razem przyjechał z Warszawy z p. Anną Miszczyk, autorką pracy magisterskiej o Marii Danilewicz Zielińskiej. Wśród słuchaczy byli także inni sympatycy patronki i szkoły oraz licznie zgromadzona młodzież gimnazjalna. Wszyscy w skupieniu wysłuchali wykładu o Radiu Wolna Europa, o jego polskich współpracownikach i zasługach naszej patronki dla tej rozgłośni. Pani Maria nagrała dla niej około 600 felietonów o pisarzach, poetach i książkach. Materiały przygotowywane do audycji wykorzystała później do napisania książki ,,Szkice o literaturze emigracyjnej". Po wykładzie prelegent udzielał odpowiedzi na pytania, których zadawanie skończyło się dopiero na części nieoficjalnej. Jako że spotkanie odbyło się w tłusty czwartek, goście kontynuowali rozmowy przy pączkach i kawie. 

 Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja trzecia - dr Adam Wróbel 

 

        28 marca 2007 r. w murach szkoły gościł dr Adam Wróbel, wykładowca WSHEwe Włocławku, znawca gwary kujawskiej i dobrzyńskiej, autor książki ,,Bo óny korzyniamy tkwiom w zimi głymboko" - bogatego źródła wiedzy o gwarze kujawskiej. Dr Adam Wróbel wygłosił wykład na temat stylizacji językowej w opowiadaniach kujawskich pani Marii Danilewicz Zielińskiej. Cytował fragmenty utworów i, co szczególnie rozbawiło gości i młodzież, ,,przekładał" zwrotki piosenek w gwarze kujawskiej na gwarę dobrzyńską.

            Miły nastrój podtrzymał uczeń naszego gimnazjum, Jan Sadowski, który recytował fragmenty opowiadania Marii Danilewicz Zielińskiej ,,Jantolkowa" - ,,O Żydzie, który przechytrzył samego diabła". Warto dodać, że Janek jest zdobywcą I miejsca w Kujawsko - Dobrzyńskim Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Karnkowie w czerwcu 2006 r.  

 Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja czwarta - dr Konrad Garda 

 

       26 kwietnia 2007 r. odbyło się ostatnie z cyklu spotkań ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu". Goście, nauczyciele oraz uczniowie wysłuchali prelekcji doktora Konrada Gardy z Łodzi na temat wojennych losów pani Marii i jej męża. Prelegent z entuzjazmem opowiadał także o swoim pobycie w domu Patronki w Feijo i o interesujących rozmowach z Nią prowadzonych. Odpowiadał także na pytania publiczności. 

            Po spotkaniu goście mieli okazję zapoznać się z przygotowaną przez p. Danutę Olejnik i p. Annę Stanek wystawą pt. ,,Kierowały nami wojenne losy", która składała się z materiałów wspomnieniowych, wyboru wojennej korespondencji, zachowanej w zbiorach Marii Danilewicz Zielińskiej oraz publikacji książkowych.

Setna rocznica urodzin Patrona

 

       Dnia 1 czerwca 2007 roku w naszej szkole odbyła się doniosła uroczystość - obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Patronki szkoły. Najważniejszym punktem programu było odsłonięcie tablicy, upamiętniającej Marię Danilewicz Zielińską. Patronat nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zaszczycili nas swoją obecnością: Jan Wyrwiński - poseł na Sejm, Tomasz Lenz - poseł na Sejm, Teresa Marek - reprezentująca panią poseł Domicelę Kopaczewską, Elżbieta Urbańska - wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (Delegatury we Włocławku), Andrzej Derelkowski - wicedyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Zbigniew Żbikowski - Starosta Powiatu Aleksandrowskiego, Michał Włoszek -  Wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego, Andrzej Olszewski - Wójt Gminy Aleksandrów Kuj., Waldemar Bartczak - przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kuj. i radni gminy Aleksandrów Kuj., prof. Jerzy Dembski - artysta - plastyk, projektant tablicy pamiątkowej, Zbigniew Dolski - rzeźbiarz, wykonawca tablicy. Gościli u nas również przyjaciele szkoły, którzy byli jednocześnie przyjaciółmi Pani Marii: prof. Barbara Koc, dr Wiesław Nosowski, dr Konrad Garda, Joanna Pasztelaniec - Jarzyńska, Krystyna Sarnowska, Paweł Nowak, Sławomir Mąkowski, Alicja i Kazimierz Matulowie, Jarosław Wojciechowski, liczne grono sympatyków Patronki, dyrektorzy szkół, emerytowani nauczyciele z naszej gminy oraz sponsorzy i przedstawiciele rodziców. Gośćmi szczególnie miłymi sercu Pani Marii były: bratanica Hanna Frątczak z córką Barbarą Kalinowską i wnuczką Dorotą. Po przywitaniu gości, nauczycieli oraz uczniów przez panią dyrektor Małgorzatę Wdowczyk, nastąpiły przemówienia osób, reprezentujących władze wojewódzkie, powiatowe, gminne, oświatowe oraz wystąpienia przyjaciół szkoły, związanych pracą lub zainteresowaniami z Marią Danilewicz Zielińską. Następnie wszyscy obecni wyszli przed szkołę, gdzie odbyło się odsłonięcie tablicy. Dokonały tego: Hanna Frątczak - bratanica naszej Patronki oraz Joanna Pasztelaniec - Jarzyńska - reprezentująca dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po tej części uroczystości nastąpił powrót do sali gimnastycznej, gdzie po rozdaniu nagród laureatom konkursów, dotyczących osoby Patronki, zgromadzeni obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły, którą przygotowały polonistki - A. Stanek i D. Olejnik. Wraz z wykonawcami ,,znaleźliśmy się" nad Tążyną, gdzie młodzi artyści wspominali osobę Patronki, Jej życie, recytowali ulubione fragmenty opowiadań kujawskich. Od ,,rybaka" zaś usłyszeliśmy ciekawostki o Niej, których nie znajdziemy w oficjalnych biografiach. Wspomnienia i recytacje były przeplatane piosenkami w wykonaniu absolwentki szkoły - Ani Wróbel i ciechocińskiego zespołu wokalnego pod kierunkiem Sławomira Małeckiego. Uroczystość została zakończona występami gminnej orkiestry strażackiej, szkolnego chóru z Dąbrowy Biskupiej oraz filii Szkoły Muzycznej w Radziejowie działającej przy naszej szkole. Goście mieli także okazję odwiedzić Izbę Patrona i wpisać się do księgi pamiątkowej. Część nieoficjalną stanowiły rozmowy i wspomnienia o Marii Danilewicz Zielińskiej. Odbyły się one w sąsiednim Odolionie - w ,,Etnie", gdzie dla gości i gospodarzy uroczystości przygotowany był poczęstunek. 

W przygotowaniu uroczystości wspierały panią dyrektor polonistki: p. Danuta Olejnik i p. Anna Stanek.

 

 Film o Marii Danilewicz Zielińskiej

 ( Opublikowany 29.11.2012roku przez Telewizję Literacką TVL. Portal społecznościowy poświęcony literaturze. Muzyka „Milagre”, wykonawca: Madredeus)

 Reportaż Urszuli Guźleckiej pt. "Z miłości do książki, z tęsknoty do Kujaw" o Marii Danilewicz Zielińskiej

(Opublikowany przez TVP Bydgoszcz w październiku 2020 r.)

2023 Copyright My School Rights Reserved