foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

29 listopada 2017 r. w naszej szkole nastąpiło podsumowanie programu SUS - Szkoła Ucząca Się, do którego przystąpiliśmy w 2015 r. To kontynuacja programu RUN – Rozwój Uczenia i Nauczania, realizowanego przez nas w latach 2013 - 2015.  Uczy on oceniania kształtującego, uczniom pomagającego się uczyć, a nauczycielom - lepiej nauczać. Tytuł Szkoły Uczącej Się otrzymują szkoły, które demonstrują wprowadzenie praktyk oceniania kształtującego do swojej codziennej pracy.

Program SUS to powstały w 1999 roku szkolny system zapewnienia jakości pracy szkoły wprowadzany na podstawie procedur i materiałów przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności. Tytuł Szkoły Uczącej Się jest najważniejszym honorowym tytułem nadawanym przez CEO. Jest potwierdzeniem, że ,,dyrektor szkoły i nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego oraz wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli”- jak głosi dołączony do certyfikatu dyplom. Przyznanie tytułu SUS oznacza, że dyrektor i nauczyciele stosują strategie oceniania kształtującego na poziomie zaawansowanym.

Ocenianie kształtujące, jako jedna z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, obowiązuje we wszystkich szkołach. My zaczęliśmy je z własnej inicjatywy, przed wydaniem rozporządzenia przez MEN.

W ramach podsumowania dwuletniej pracy nad programem szkoła zorganizowała panel koleżeński, w czasie którego najpierw nauczyciele – goście z innych szkół uczestniczących w projekcie odbyli tzw. ,,spacery edukacyjne”, czyli obserwowali stosowanie strategii oceniania kształtującego na różnych etapach lekcji, następnie w czasie spotkań we własnym gronie, z mentorem grupy – panią Elżbietą Elmrych, z uczniami oraz z dyrektorem i nauczycielami prowadzącymi lekcje rozmawiali na temat zaobserwowanych wzorców. Paneliści ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Toruniu, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach oraz zaproszeni goście - przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy sąsiednich placówek oświatowych i rodzice - obejrzeli program artystyczny, który nawiązywał do oceniania kształtującego i prezentował rozwijane przez uczniów pasje i zdolności, po czym wspólnie z nauczycielami oraz uczniami wzięli udział w dyskusji panelowej. Oto jej tematy: ,,Szkoła jako podróż z pasją dla ucznia i nauczyciela”, ,,Jak pomagać się uczyć?”, ,,Co buduje dobre relacje nauczyciel – uczeń?”, ,,Rodzice w szkole – wrogowie czy sojusznicy?” i ,,Nowoczesne technologie na lekcji”. Po oczytaniu wniosków z dyskusji nastąpiło podsumowanie spotkania i przekazanie przez przedstawiciela CEO – panią Elżbietę Elmrych - na ręce dyrektor Małgorzaty Wdowczyk zaszczytnego tytułu ,,Szkoły Uczącej Się” dla Szkoły Podstawowej w Stawkach.

Anna Stanek

 

Więcej informacji oraz galeria zdjęć z nadania szkole tytułu znajduje się na archiwalnej stronie szkoły: http://www.zsstawki.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=1953&Itemid=126

2023 Copyright My School Rights Reserved