foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

Klasa 1

 Edukacja wczesnoszkolna obejmująca kształcenie zintegrowane  z języka polskiego, matematyki. języka angielskiego, muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego

 

 Religia

Klasa 2

 Edukacja wczesnoszkolna obejmująca kształcenie zintegrowane  z języka polskiego, matematyki. języka angielskiego, muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego

 

 Religia

Klasa 3

 Edukacja wczesnoszkolna obejmująca kształcenie zintegrowane  z języka polskiego, matematyki. języka angielskiego, muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego

 

 Religia

 Klasa 4

 j. polski             

 plastyka          

 przyroda               

 j. angielski          

 muzyka           

 historia                  

 matematyka       

 informatyka       

 technika                 

 religia                 

 wf                     

 

 Klasa 5

 j. polski             

 plastyka          

 biologia                

 j. angielski          

 muzyka           

 historia                  

 matematyka       

 informatyka       

 technika                 

 religia                 

 wf                     

 geografia                 

 Klasa 6

 j. polski             

 plastyka          

 biologia                 

 j. angielski          

 muzyka           

 historia                  

 matematyka       

 informatyka       

 technika                 

 religia                 

 wf                     

geografia                  

 Klasa 7

 j. polski             

 j.niemiecki       

 biologia                 

 j. angielski          

 fizyka              

 historia                  

 matematyka       

 informatyka       

 geografia               

 religia                 

 wf                     

 chemia                   

muzyka                

 

    

 

 Klasa 8

 j. polski             

 j. niemiecki       

 biologia                

 j. angielski          

 fizyka               

 historia                 

 matematyka       

 informatyka       

 chemia                 

 religia                 

 wf                     

 geografia               

WOS                   

EDB                   

 

 

 WF - klasy usportowione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 Copyright My School Rights Reserved