foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej

 w Stawkach

 

 

Pomocne materiały, poradniki, strony internetowe

1.

Portal internetowy MEN Bezpieczna szkoła +  

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ 

2.

 Kampania „Mama, tata, tablet”prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje powstała z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie kiedy i jak udostępniać media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych.

http://mamatatatablet.pl/campaign/ 

3.

Bezpieczne media  - poradnik dla rodziców 

        

4.

 „Bezpieczeństwo DZIECI ONLINE” Kompendium dla rodziców i profesjonalistów

 

5.

 Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowychSzczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań

  

 6.

„Dajemy dzieciom siłę” kursy on-line dla dzieci i młodzieży o bezpieczeństwie 

https://www.edu.fdds.pl/

 

Ważne telefony

1.

Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

2.

Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży
(Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.)

507 832 741

3.

Telefon alarmowy (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna)

112

4.

telefon zaufania dla osób potrzebujących wsparcia „Dajemy Dzieciom Siłę”

116 111

5.

telefon zaufania dla osób potrzebujących wsparciaPolskie Towarzystwo Psychologiczne

116 123

6.

Niebieska Linia (dla ofiar przemocy)

800 120 002

6.

Numer telefonu zaufania  ITAKA

800 70 22 22

7.

Pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemocy  i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

800 100 100

8.

"POMARAŃCZOWA LINIA" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się

801 140 068

9.

Ogólnopolski telefon zaufania „narkotyki- narkomania”

800 120 289

 10.

Dyzurnet.pl  punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

801 615 005

 

 

2023 Copyright My School Rights Reserved