foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.Nasza szkoła jest OK!

W 2017 r. zdobyliśmy tytuł i certyfikat Szkoły Uczącej Się.

Czytaj dalej

Harcerstwo

W naszej szkole działa ZHP - I Szczep im. Janusza Korczaka.

Czytaj dalej

Pozytywna dyscyplina

.

Czytaj dalej

Szkoła kompetencji

.

Czytaj dalej

Logo szkoły

Hymn szkoły

 

słowa : Anna Stanek
muzyka: Dorota Stanicka 

 

 Ja Kujawiak i ty Kujawiak
wszyscyśmy tu Kujawiacy
i nieważne są pokolenia
pierwsze czy z dziada pradziada.

Chodzimy do jednej szkoły,
mieszkamy w jednej Ojczyźnie,
jednym językiem mówimy
patriotyzmu się uczymy.

Nawet, gdy stąd już wyjedziemy
kiedyś, kiedy dorośniemy,
my na zawsze zapamiętamy
nasze rodzinne Kujawy. 

Tak jak Maria Danilewicz,
która jest Patronem Szkoły,
będziemy wszędzie rozgłaszać
o naszej małej Ojczyźnie.

 

 

 

 

 W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do projektu "Inwestujemy w edukację II"

Ze szczegółami projektu można  zapoznać się na naszej archiwalnej stronie:

Inwestujemy w edukację II

 

 

 

 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT 
Od poniedziałku (9 listopada 2020 r.) uczniowie klas I - VIII będą uczyć się zdalnie.
 
 
***************************************
Regulamin zdalnego nauczania
 
znajduje się w zakładce Dokumenty szkoły - REGULAMINY
 
 ***************************************

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

z dnia 6 listopada 2020 r.

 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

znajduje się w zakładce Dokumenty szkoły - ZARZĄDZENIA
 
***************************************
 
Przypominamy, że biblioteka szkolna jest czynna.
Książki można rezerwować i zamawiać pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
i odbierać przy wejściu w godzinach pracy szkoły.
 
***************************************
 

 

 

Pozytywnie nastawieni !

14 nauczycieli uczących w klasach I- III uczestniczyło w  warsztatach z  POZYTYWNEJ  DYSCYPLINY. Szkolenie prowadziła wspaniała edukatorka  PD – Magdalena Ostrowska. W ciągu dwóch dni  nauczyciele zgłębiali wiedzę i praktykę z zakresu, nowej dla nich, metody wychowawczej. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się, że jest to droga, której właśnie szukali. To tu znaleźli rozwiązanie wielu trudnych sytuacji.                                                                                                      

Pozytywna dyscyplina to metoda wychowawcza, która opiera się na szacunku i empatii, która wspiera rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności u dzieci w każdym wieku.

Pozytywna Dyscyplina wzmacnia przekonania, które pomagają dzieciom odnieść sukces w szkole i w życiu:

Siedem Ważnych Przekonań i Umiejętności:

 1. Jestem zdolny.
 2. To, co wnoszę od siebie, ma znaczenie i jestem potrzebny.
 3. Wykorzystuję władzę, którą mam, aby dokonywać wyborów, które pozytywnie wpływają na to, co przydarza się mnie i mojej wspólnocie.
 4. Posiadam samodyscyplinę i samokontrolę
 5. Potrafię pracować z innymi z zachowaniem szacunku.
 6. Rozumiem, jak moje zachowanie oddziałuje na innych.
 7. Umiem rozwijać mądrość i umiejętność osądu poprzez codzienną praktykę.

 „Najważniejszym zadaniem nauczyciela, można powiedzieć, jego świętym obowiązkiem, jest dopilnować, aby żadne dziecko nie zostało zniechęcone przez szkołę, i aby dziecko, które przekracza próg szkoły zniechęcone- odzyskało wiarę w siebie dzięki szkole i swojemu nauczycielowi. Jest to nierozerwalną częścią powołania nauczyciela, ponieważ nauczanie jest możliwe tylko, kiedy dzieci patrzą w przyszłość z nadzieją i radością”

Alfred Adler

Źródło :POZYTYWNA DYSCYPLINA W KLASIE. Jane Nelsen,Lynn Lott i Stephen Glenn.

 

Przy Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach działa I Szczep im. Janusza Korczaka
należący do Hufca ZHP im. Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kuj.
W skład szczepu wchodzą dwie drużyny: Sprytni i Srebrne Orły. Instruktorami prowadzącymi drużyny są druhowie Krystian Linek (pwd) i Marek Drużyński.

 

Wychowanie w ZHP opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie.

Obietnica Zucha:

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

Prawo Zucha:

 1. Zuch kocha Boga i Polskę.
 2. Zuch jest dzielny.
 3. Zuch mówi prawdę.
 4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
 5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
 6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Przyrzeczenie Harcerskie:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie:

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów.

Zobowiązanie Instruktorskie

Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.

Zasady harcerskiego wychowania

Skuteczne kształtowanie młodego człowieka w duchu Prawa Harcerskiego przynosi efekty w postaci trwałych postaw. Człowiek ukształtowany w zgodzie z wartościami przyjętymi w naszym harcerskim ruchu wyróżnia się braterskim stosunkiem do innych, przyjacielską i serdeczną postawą wobec wszystkich ludzi, gotowością i umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom, Bogu i Polsce oraz ciągłą pracą nad sobą, nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości. Jest gotowy wymagać od siebie, nawet, jeżeli inni od niego nie wymagają. Harcerska służba rozumiana jest jako:

 • służba Bogu – wynikająca z osobistego stosunku do duchowych wartości życia – takich jak: miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń, braterstwo, nadzieja,
 • służba Polsce – wynikająca z poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego historii,
 • służba sobie i innym – wynikająca z osobistej odpowiedzialności za indywidualny rozwój i z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za rodzinę, lokalną społeczność, kraj i cały świat, a także z szacunku dla innych i do świata przyrody.

 Idee braterstwa, służby i pracy nad sobą przyświecają harcerskim działaniom na co dzień.

(Informacje o ZHP pochodzą ze strony: https://zhp.pl/odkryj/misja-zhp/)

Wykaz podręczników

w roku szkolnym 2021/2022

Klasy 1-3                                                     Klasy 4-8

 

                                                                     

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej

 w Stawkach

 

 

 

2023 Copyright My School Rights Reserved