foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni - Polscy bohaterowie wolnościowego ruchu partyzanckiego, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu w okresie po zakończeniu II wojny światowej.
Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony decyzją prezydenta RP świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym. Tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Uczniowie, zapraszamy do szczególnego uczczenia naszych bohaterów!
To wirtualna paczka edukacyjna związana z historią żołnierzy podziemia niepodległościowego przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Mnóstwo ciekawych filmów, artykułów i biografii naszych żołnierzy.
Chwała bohaterom!
 
Marek Drużyński

2021 Copyright My School Rights Reserved