foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

 

 

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej podczas pandemii
Szkoła Podstawowa im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

 

 1. W bibliotece (oprócz nauczyciela bibliotekarza) mogą przebywać 2 osoby jednocześnie.
 2. Osoby przebywające w bibliotece są zobowiązane do zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy sobą (2 metry).
 3. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru. Wszystkie książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 4. Książki podaje i odbiera nauczyciel bibliotekarz w rękawiczkach i maseczce lub przyłbicy.
 5. W bibliotece prowadzi się ewidencję osób odwiedzających bibliotekę w każdym dniu.
 6. W bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną”, tj. miejsce zwrotu książek, które będą poddawane kwarantannie, oraz „drogę czystą” dla książek wypożyczanych z biblioteki.
 7. Przyjmowane książki będą odkładane do specjalnego pudła na okres kwarantanny. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i włączone do użytkowania dopiero po okresie kwarantanny, czyli po 72 godzinach.
 8. W bibliotece szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy.
 9. Szczegółowe zasady korzystania z bibliotek, nauczyciel bibliotekarz przekazuje każdemu wychowawcy oraz dyrektorowi szkoły w terminie do 27 sierpnia 2020 r.
 10. Wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej w okresie epidemii.
 11. Przed wejściem do pomieszczenia biblioteki wywiesza się szczegółowe zasady korzystania z biblioteki w okresie epidemii i harmonogram korzystania z biblioteki.
 12. Uczniowie korzystają z biblioteki zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Klasa

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 I a

 I b

 Lektury będą wydawane wychowawcy klasy w miarę potrzeb.

II a

11.50-12.35

 

 

 

 

II b

 

8.55-9.40

 

 

 

III a

 

 

 9.40-10.35

 

 

III b

 

10.45-11.30

 

 

 

IV

9.40-10.35

 

 

 

 

V

 

11.30-11.50

 

 

 

VI a

 

 

 

 11.50-12.35

 

VI b

 11.30-11.50

 

 

 

 

VII a

 

 

9.50-10.35

 

 

VII b

 

 

 

11.30-11.50

 

VII c

 

 

 

 

10.45-11.30

VIII a

 

 

 

11.50-12.35

 

VIII b

 

 

 

 

11.30-11.50

 

2020 Copyright My School Rights Reserved