foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.Nasza szkoła jest OK!

W 2017 r. zdobyliśmy tytuł i certyfikat Szkoły Uczącej Się.

Czytaj dalej

Harcerstwo

W naszej szkole działa ZHP - I Szczep im. Janusza Korczaka.

Czytaj dalej

Pozytywna dyscyplina

.

Czytaj dalej

Szkoła kompetencji

.

Czytaj dalej

 

Przy Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach działa I Szczep im. Janusza Korczaka
należący do Hufca ZHP im. Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kuj.
W skład szczepu wchodzą dwie drużyny: Sprytni i Srebrne Orły. Instruktorami prowadzącymi drużyny są druhowie Krystian Linek (pwd) i Marek Drużyński.

 

Wychowanie w ZHP opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie.

Obietnica Zucha:

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

Prawo Zucha:

 1. Zuch kocha Boga i Polskę.
 2. Zuch jest dzielny.
 3. Zuch mówi prawdę.
 4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
 5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
 6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Przyrzeczenie Harcerskie:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie:

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów.

Zobowiązanie Instruktorskie

Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.

Zasady harcerskiego wychowania

Skuteczne kształtowanie młodego człowieka w duchu Prawa Harcerskiego przynosi efekty w postaci trwałych postaw. Człowiek ukształtowany w zgodzie z wartościami przyjętymi w naszym harcerskim ruchu wyróżnia się braterskim stosunkiem do innych, przyjacielską i serdeczną postawą wobec wszystkich ludzi, gotowością i umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom, Bogu i Polsce oraz ciągłą pracą nad sobą, nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości. Jest gotowy wymagać od siebie, nawet, jeżeli inni od niego nie wymagają. Harcerska służba rozumiana jest jako:

 • służba Bogu – wynikająca z osobistego stosunku do duchowych wartości życia – takich jak: miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń, braterstwo, nadzieja,
 • służba Polsce – wynikająca z poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego historii,
 • służba sobie i innym – wynikająca z osobistej odpowiedzialności za indywidualny rozwój i z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za rodzinę, lokalną społeczność, kraj i cały świat, a także z szacunku dla innych i do świata przyrody.

 Idee braterstwa, służby i pracy nad sobą przyświecają harcerskim działaniom na co dzień.

(Informacje o ZHP pochodzą ze strony: https://zhp.pl/odkryj/misja-zhp/)

Wykaz podręczników

w roku szkolnym 2020/2021

Klasy 1-3                                                     Klasy 4-8

 

                                                                     

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej

 w Stawkach

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

Klasa 1

 Edukacja wczesnoszkolna obejmująca kształcenie zintegrowane  z języka polskiego, matematyki. języka angielskiego, muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego

 

 Religia

Klasa 2

 Edukacja wczesnoszkolna obejmująca kształcenie zintegrowane  z języka polskiego, matematyki. języka angielskiego, muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego

 

 Religia

Klasa 3

 Edukacja wczesnoszkolna obejmująca kształcenie zintegrowane  z języka polskiego, matematyki. języka angielskiego, muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego

 

 Religia

 Klasa 4

 j. polski             

 plastyka          

 przyroda               

 j. angielski          

 muzyka           

 historia                  

 matematyka       

 informatyka       

 technika                 

 religia                 

 wf                     

 

 Klasa 5

 j. polski             

 plastyka          

 biologia                

 j. angielski          

 muzyka           

 historia                  

 matematyka       

 informatyka       

 technika                 

 religia                 

 wf                     

 geografia                 

 Klasa 6

 j. polski             

 plastyka          

 biologia                 

 j. angielski          

 muzyka           

 historia                  

 matematyka       

 informatyka       

 technika                 

 religia                 

 wf                     

geografia                  

 Klasa 7

 j. polski             

 j.niemiecki       

 biologia                 

 j. angielski          

 fizyka              

 historia                  

 matematyka       

 informatyka       

 geografia               

 religia                 

 wf                     

 chemia                   

muzyka                

 

    

 

 Klasa 8

 j. polski             

 j. niemiecki       

 biologia                

 j. angielski          

 fizyka               

 historia                 

 matematyka       

 informatyka       

 chemia                 

 religia                 

 wf                     

 geografia               

WOS                   

EDB                   

 

 

 WF - klasy usportowione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niniejszy statut obowiązuje od dnia 1 października 2019 r. 

 Statut szkoły jest aktem prawa wewnętrznego.

 

 Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej szkoły

jak również w wersji papierowej w bibliotece szkolnej.

 

   

 

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach od 1 września 2020 r.

w związku z epidemią COVID-19.

Zarządzenie dyrektora szkoły

Procedura COVID-19

 

Świetlica

Biblioteka

Sala informatyczna

Wychowanie fizyczne

Zarządzenie nr 33/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 Załącznik

 

ZARZĄDZENIE Nr 48/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie przygotowania Szkoły Podstawowej w Stawkach
do realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość                        
w okresie zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzenia kształcenia na odległość.

 

Od 17 października obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa

Nasz adres:

Szkoła Podstawowa im. Marii Danilewicz Zielińskiej

Stawki, ul. Szkolna 4

87-700 Aleksandrów Kuj.

woj. kujawsko-pomorskie

 

 

Dyrektor szkoły:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretariat:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

54 282 24 57

 

 

2020 Copyright My School Rights Reserved